ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளை கண்டறிவது எப்படி? 33 பாயிண்டில் ஒன்று இருந்தாலும் பாதிப்புதான்!

ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளை கண்டறிவது எப்படி? 33 பாயிண்டில் ஒன்று இருந்தாலும் பாதிப்புதான்!

இதுகுறித்து அவர் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: "ஆட்டிசம்" என்பது தொடர்பு கொள்வதிலும் பேசுவதிலும் பழகுதலிலும் ஏற்படும் தீவிர வளர்ச்சிக் குறைபாடாகும். இது "மனநோய்" அன்று, மாறாக மன வளர்ச்சிக் குறைபாடாகும். எத்தனை விரைவில் கண்டறியப்படுகிறதோ அத்தனை விரைவாக மொழிப் பயிற்சி / பேச்சுப் பயிற்சி / நடத்தைப் பயிற்சிகளை தீவிரமாக வழங்கி குறைபாடுகளைக் களைய முடியும்.

இந்தியாவில் 500 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்படுவது தெரிகிறது. ஆட்டிசம் கண்டறியப்பட்ட உடனே விரைவாக குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிப்பது குழந்தையை மீட்டு ஏனைய குழந்தைகள் போல நல்ல வாழ்க்கையை வழங்க முடியும்.