கிருஷ்ணசாமி அசோசியேட்ஸ், இந்திய வரலாறு குறித்த ஆவணப்படங்களை தயாரிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனம், வைர விழாவைக் கொண்டாடுகிறது.

கிருஷ்ணசாமி அசோசியேட்ஸ், இந்திய வரலாறு குறித்த ஆவணப்படங்களை தயாரிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனம், வைர விழாவைக் கொண்டாடுகிறது.

திரைப்படம் மற்றும் தேசிய உணர்வுகளால் நிரம்பிய, முந்தைய தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளரான K. சுப்ரமணியத்தின் (1904-1971) மகன் எஸ். கிருஷ்ணசாமி, ஐக்கிய நாட்டில் உள்ள தொலைக்காட்சி சேனல்களில் இந்தியாவைப் பற்றிக் காட்டப்பட்டதைக் கண்டறிந்தார். 1960 களில் மாநிலங்கள் நேர்மறையானவை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. திரு. கிருஷ்ணசுவாமி, பின்னர் தனது 20களின் தொடக்கத்தில், கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஊடகப் படிப்பைத் தொடர்ந்தார். இந்த அனுபவம் அவரை இந்தியாவைப் பற்றிய ஆவணப்படங்களைத் தயாரிக்கத் தூண்டியது, குறிப்பாக அதன் வளமான வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.